Tam Ekran Arkaplan Resimleri İçin Mobil Uyumluluk

Mobil uyumlu web sayfaları tasarlarken genellikle arkaplanları resimler, renk geçişleri ve videolar ile doldurmayı tercih ediyorum.

Arkaplana tam ekran resim koymak istediğimde height: 100%; css kodunun esneklik özelliğinden faydalanıyorum.

Sorun:

100% arkaplanı kaplamış resim, bir anda zıplama yapıyor daralıyor ve aşağı alanda beyaz bir boşluk meydana geliyor, birçok web sitesini inceledim bu sorunu olduğu gibi bırakmayı tercih etmişler.

Mobil Cihazlarda Ortaya Çıkan Sorun, Ekran Fotoğrafı
Sorun Açıklama Ekran Fotoğrafı

Çözüm:

height: 100vh; kodunu aşağıdaki gibi kullanarak zıplama ve beyaz boşluk sorununu çözebiliyorsunuz.

--

--

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İsmail Enes Ayhan

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.