<noscript> Etiket Tasarımı

No Script! <noscript> etiketini tanıtmak istiyorum. Web tarayıcılarında Javascript devre dışı bırakıldığı zaman, web sayfası otomatik olarak bu etiket arasında kalan kodu ve diğer Javascript içermeyen kodları ekrana yansıtır.

Kodu sitenize ekledikten sonra Javascript’i devre dışı olduğunda görünen ekran.

🤖 Emojisini ekleyerek olayın ciddiyetini belirtmek istedim :)
You need to enable Javascript to use this website. — Bu yazıyı isterseniz Türkçe yazabilirsiniz.

Click here for instructions. — Buradaki linki nasıl javascript etkinleştirilir adlı bir web siteye yönlendirdim, Türkçe olarak eklemek isterseniz: https://www.enable-javascript.com/tr/ bu linki kullanabilirsiniz.

Github repostory linki: https://github.com/ismailenesayhan/noscript-tag-styled

--

--

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İsmail Enes Ayhan

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.