Merhaba Dünya!

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Herkese selam! Dünyaya merhaba! Blog yazmak için uzun zamandır konular biriktiriyorum, başlıklar atıp altlarını işe yarar içeriklerle doldurmaya çalışıyorum. Artık bu konuları sizlerle paylaşmanın vakti geldi.

Bilindiği üzere ilk yazılar her zaman planlanan konularla başlar, sonrasında ilgi görülenlerle gelişmeye devam eder. Bir tasarımcı olarak bloğumu sizler için kategorilere ayırdım; arayüz tasarım, kullanıcı deneyimi, kodlama, tasarım ve sanat. Tabii ki yalnızca bunlar değil, yaşam ve fikirlerim hakkında da farklı kategoriler yer alacak.

Yeni web sitem ve sosyal medya hesaplarımla sizlere; deneyimlerim, tasarımsal çözümlerim ve fikirlerim hakkında her hafta yeni bir başlıkla karşınızda olacağım.

Devamı Gelecek… Lorem Ipsum asdfdskj!

--

--

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İsmail Enes Ayhan

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.