MacOs’da Hayatınızı Kolaylaştıracak 5 Ücretisiz Uygulama

1- Be Focused ( Zaman Yönetimi)

Be Focused Ekran Görüntüsü
Sistem Menüsünde gizli ve sessiz bir şekilde çalışmaktadır :)

2- Image2Icon ( Klasör Simgeleri Güncelleme)

Kendi masaüstüme yaptığıma bir bakın :D
Emoji ve Metin Ekleme Alanı

3- ImageOptim ( Resim Optimizasyonu)

Optimizasyon ayarlarınıza bağlı olarak dosya boyutunda kusursuz bir düşüş var.
Sadece iki ekranı mevcut :)

4- Keka ( Rar Arşivi Açma/Sıkıştırma)

Option tuşu ile tıklayıp veya sağ tık ile tıklayıp veya uygulamanın üzerine bırakarak Rar’ları açabilirsiniz.

5- Cleaner One: Disk Clean (Bellek ve Disk Optimizasyonu)

--

--

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İsmail Enes Ayhan

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.