CPanel üzerinde Https 301 yönlendirmesi nasıl yapılır?

Plesk panel üzerinde çokça kullandığım ancak CPanel de olmayan bir yöntemi olan Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS yani SEO açısından güvenli HTTP’den HTTPS’ye 301 kalıcı yönlendirme diye adlandırdığımız method site içerisindeki http linkleri server tarafından https ye yönlendirilmesini sağlayarak kullanıcılarınızın ve SEO motorlarının güvensiz bağlantı kurmasını engeller. Bağlantılar güvenli olarak cevaplar.

CPanel üzerinde sitenin .htaccess dosyası içerisine üst kısıma şu satırları ekleyin, alt satırlarda bazen çalışmayabiliyor.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

.htaccess dosyası

.htaccess dosyasını göremiyorsanız dosya sisteminde sağ üst köşedeki ayarlar butonuna basarak gizli dosyaları gösteri işaretleyiniz.

CPanel dosya yöneticisi ayarlar kutusu

İşlem tamamdır,

Yardımcı olduysa yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın, teşekkürler…

--

--

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İsmail Enes Ayhan

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.